Skip to content Skip to footer

General

Trong những năm trở lại đây, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá ngày một tăng. Bởi vậy, việc uỷ thác xuất nhập khẩu cho một đơn vị được cấp…

Làm thủ tục hải quan là một trong những khâu quan trọng nhất trong quá trình xuất nhập khẩu. Hiểu rõ được vai trò của hoạt động khai báo hải…

Trong hệ thống vận tải đa phương thức, vận tải đường bộ là một mắc xích quan trọng không thể thiếu. Hiện nay, dịch vụ vận tải đường bộ đã…